Snösvängens integritetspolicy

Policy avseende integritet, marknadsföring och behandling av personuppgifter

Version: 1.1
Senast uppdaterad: 2023-10-04

Denna policy beskriver hur Snösvängen AB, (”Snösvängen”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du ingår avtal med oss. Den uppdateras kontinuerligt så stäm gärna av att det är den senaste utgåvan du håller i.

ALLMÄNT

Snösvängens hantering av personuppgifter omfattar vilka uppgifter som samlas in, hur de används och av vilka de hanteras. Här redogörs Dina/den registrerades rättigheter.

SYFTE

För att kunna erbjuda ”den registrerade” våra tjänster och fullföra avtal, behöver vi till en viss grad behandla personuppgifter. Den registrerade är våra kunder och entreprenörer och/eller deras representanter.

Uppgifterna sparas i syfte att:

 • Snösvängen ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot den registrerade
 • för identifikation och statistiska ändamål
 • för att kunna kommunicera information och erbjudanden till den registrerade

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som kommer att behandlas är främst sådana uppgifter som den registrerade direkt eller indirekt lämnar till Snösvängen i samband med avtal, så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Genom att godkänna Snösvängens Allmänna Villkor samtycker den registrerade till Snösvängens behandling av personuppgifter enligt vår Dataskyddspolicy.

VARAKTIGHET FÖR FÖRVARING

När den registrerade godkänner Snösvängens Allmänna Villkor, sparar Snösvängen de uppgifter som lämnas och är relevanta för uppdraget. De sparas och behandlas i en databas under en period om maximalt tre (3) år.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Samtliga personuppgifter hanteras på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Snösvängen strävar efter att skydda den registrerades personuppgifter genom moderna, tekniska och organisatoriska åtgärder och tekniker. Vi värnar om största möjliga säkerhet och trygghet, bland annat genom att samtliga uppgifter skyddas mot otillåten överföring och ändring.

Snösvängen lämnar ej ifrån sig personuppgifter till tredje part, förutom vid specifika undantagsfall:

 • Om kunder begär tillgång till personuppgifter till Entreprenörer vid exempelvis uppdrag som rör skyddsobjekt
 • Om Snösvängen har skyldighet att lämna nödvändig information till berörda myndigheter enligt lag.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt att:

 • Kostnadsfritt och när som helst efter skriftlig begäran till Snösvängen, få information om vilka personuppgifter som Snösvängen har sparat om den registrerade
 • Begära att Snösvängen rättar, kompletterar eller ersätter felaktiga personuppgifter
 • Begära radering av personuppgifter, ”att bli avidentifierad”
 • Begära begränsning av personuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIGE

Bolagsnamn: Snösvängen AB
Adress: Vasaplatsen 8, 411 34 Göteborg
Mail: info@snosvangen.se
Tel: 90110

Kontakta Snösvängen

OBS! Snösvängens.se:s tjänster är endast riktade mot företag; inte t.ex. bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter.

  ×