Om Snösvängen

Snösvängen strävar långsiktigt efter att vara en god samhällsaktör, som inte bara tar ansvar för sin egen verksamhet utan också för påverkan på människor, miljön och samhället i stort. Vi söker ständigt efter sätt att skapa en bättre framtid för såväl interna som externa medarbetare.

Våra värdegrunder hjälper oss skapa ett gemensamt förhållningssätt och plattform som grund för det dagliga arbetet.

Snösvängens värderingar

Hållbarhet

Allt vi gör inom verksamheten genomsyras av vårt affärsmässiga, sociala och miljömässiga ansvar. Läs mer om vårt strategiska hållbarhetsarbete nedan.

Peace of mind

Genom att låta alla vi arbetar med kunna fokusera på sin kärnverksamhet kan vi utvecklas snabbare tillsammans.

Innovation

Entreprenöriellt tänkande en viktig del av allt vi gör. Det innebär öppenhet, djärvhet, medskapande och flexibilitet. Vi tacklar verkliga problem, testa nya djärva idéer och göra skillnad för vår omgivning.

Säkerhet

Säkerhet är såväl ett mål som ledord och avser alla som berörs av våra tjänster.

Hållbarhet

Affärsmässig hållbarhet

Snösvängens affärsmässiga målsättning är att utvecklas stabilt och lönsamt över tid samtidigt som våra värdegrunder respekteras. Vi gör det genom att erbjuda konkurrenskraftiga och värdehöjande service baserad på kontinuerligt utveckling. Vi skapar långvariga samarbeten genom resultatfokus, samtidigt som lagar och regler respekteras och god affärssed tillämpas.

Vi står för innovativa lösningar baserade på våra beställares krav på funktionalitet, effektivitet och säkerhet.

Social hållbarhet

Snösvängens målsättning för socialt ansvarstagande är att vara en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare samt att bidra till en positiv social utveckling inom våra regioner. Vi respekterar lika värde och rättigheter, genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis icke-diskriminerande arbetsmiljö.

Miljömässig hållbarhet

Snösvängens miljömässiga målsättning är att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och våra samarbetspartners miljöpåverkan genom ett ett effektivt resursutnyttjandet – i alla led och hos samtliga parter.

Genom ett proaktivt, strukturerat och certifierat arbete utvärderar vi kontinuerligt vad vår väg mot målet.

Ledningssystem

Snösvängen verksamhet genomsyras av ett av världens ledande certifierade ledningssystem. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att se till att rätt sak sker vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det säkerställer hög kvalitet, minimerad miljöpåverkan, god arbetsmiljö och ständig förbättring.

iso_cert

Snösvängen är ISO-certifierat enl:

 

  • ISO 9001 Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001 Miljöledningssystem
  • OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem

ISO är en ledningssystemstandard som Snösvängen använder i alla verksamhetsprocesser. Det beröra allt från hur vi tar emot telefonsamtal till hur en akutinsats struktureras. Ledningssystem hjälper oss ständigt förbättra och justera vår verksamhet för att möta marknadens behov.

ISO-standarden används av företag globalt och är på snabb frammarsch i Sverige inom den offentliga och privata sektorn. För att bli certifierad enligt ISO-standarden krävs ett tydligt implementerat ledningssystem samt att organisationen uppfyller standardens krav. I samarbete med ett ISO-certifierat företag vet du att det är ordning och reda på din affärspartner.

Kontakta Snösvängen

OBS! Snösvängens.se:s tjänster är endast riktade mot företag; inte t.ex. bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter.

    ×