professionell snöröjning

Snösvängen verkar landet runt för att underlätta och kvalitetssäkra de invecklade och ofta riskfyllda processerna som snöröjning innefattar. Snöröjningsuppdrag utförs ofta under akuta omständigheter för att möjliggöra allt från enskilda industriprocesser till vitala samhällsfunktioner. I nära samarbete med beställare och kollegor skapar Snösvängen säkrare och mer effektiva arbetsmiljöer.

halkbekämpning

Inför varje uppdrag ser vi över Er verksamhets specifika förutsättningar och behov. Tillsammans utformar vi hållbara handlingsstrategier med högsta fokus på säkerhet, både för Er och vår personal samt miljö och ekonomi.

Er drift ska inte störas av halkan. Eller av oss.

Besiktning och analys av objekt100%
Uppföljning och tydlig kommunikation100%
Förebyggande arbetskoncept100%
Långsiktiga affärsrelationer100%
snöröjning

stora muskler

Med ett omfattande resursnät kan vi ta fram de
enheter som passar just Era förutsättningar, oavsett
om det gäller konventionell snöröjning, gnistfri plogning,
takskottning eller halkbekämpning av känsliga ytor.

Rustade maskiner och manskap
står redo för omedelbar insats dygnet runt,
under hela vinterhalvåret.

koncept

Metodiken är baserad på decennier av hårt arbete och teknologisk utveckling.
Trots en gedigen grundplattform nöjer vi oss aldrig utan strävar
hela tiden efter ytterligare optimering.

Tillsammans skapar vi
säkrare och trevligare arbetsmiljöer.

full kontroll

Som kund får man en designerad kontaktperson hos Snösvängen
för att för enkel, snabb och personlig service, utan behov
till längre förklaringar vid avrop. Med vårt avancerade IT-system
kan vi snabbt ta fram information som behövs.

stora muskler

Med ett omfattande resursnät kan vi mobilisera
enheter som passar just Era förutsättningar; oavsett om det
gäller konventionell snöröjning, isrivning, gnistfri plogning,

takskottning eller halkbekämpning av känsliga ytor.

Rustade maskiner och manskap
står redo för omedelbar insats dygnet runt,
under hela vinterhalvåret.

snöröjning

synkronisering

För att undvika störning av våra kunders verksamhet
synkroniserar vi insatserna med deras
aktivitetsmönster. Oftast sker vårt arbete nattetid,
med en proaktiv strategi som skapar säkra och effektiva
arbetsplatser direkt från arbetsdagens start.

Transparens

Vårt bransch-unika IT-system möjliggör snabb och exakt rapportering för att ge högsta transparens

Infrastruktur

Genom moln-baserad teknik håller vi alla system uppdaterade i realtid. Och självklart är all kommunikation papperslös.

Förändrade förutsättningar

Får ni ändrade förutsättningar kan vi snabbt nå ut i hela organisationen med ny information. All vår informationshantering är digital och anpassad för såväl läsplattor som mobiltelefoner.

Modern teknik

Med hjälp av avancerade IT-system kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar inom exempelvis rapportering. Tillsammans förstärker och förenklar vi samarbetet.

Snösvängens värdegrunder

%
Säkerhet
%
Transparens
%
Hållbar utveckling
%
Innovation
Karriär

Vår viktigaste resurs är vår personal. För att bibehålla och förstärka vår position som pionjärer inom branschen letar vi ständigt efter nya, skickliga, medarbetare. Just nu söker vi speciellt:
– Systemutvecklare specialiserade på PHP
– Arbetsledare med branscherfarenhet och stort engagemang
– Administratörer/controllers med juridisk kompetens

Läs mer

Strävan framåt

Vårt kontinuerliga utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med branschaktörer samt myndigheter, branschorganisationer, specialister och forskningsgrupper. Genom att effektivisera resursanvändningen och använda ny teknik är vi övertygade om att väsentliga förbättringar går att göra som kommer oss alla till godo.

Socialt ansvar

Trots att säkerhet alltid är vårt primära fokus lägger vi stort engagemang i att undersöka hur hantering av vinterklimat-relaterade frågor kan förbättras ur ett större, hållbarhetsorienterat, perspektiv. Utöver tillsynen av de interna processerna deltar Snösvängen aktivt i att förbättra relaterade situationer runt om i samhället.

Kontakta Snösvängen

OBS! Snösvängens.se:s tjänster är endast riktade mot företag; inte t.ex. bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter.

×