Nyttig information om snö och halka

Även om Snösvängen endast erbjuder snöröjnings-tjänster till företag verkar vi för en generell kompetenshöjning, även hos dig som privatperson. Här följer ett antal handfasta tips för hur Du kan bli en mer effektiv snöröjare: lägg mindre tid, få ett bättre resultat och en säkrare vardag för dig och dina nära och kära.

Planering och framförhållning

Skaffa lämpliga arbetskläder och utrustning (så som skyfflar och sopborstar) innan problemet är ett faktum. Inte minst för att dessa ofta är betydligt billigare under lågsäsong. Arbetar du nära trafikerad väg, till exempel på din garageuppfart, så var noggrann med att synas; använd reflex och färgstarka kläder. En varselväst är en billig livförsäkring.

Arbeta proaktivt

Låt dig inte överraskas av vintervädret – följ väderleksprognoserna. Halkbekämpa INNAN halkan/snön är framme. Och avsätt tid för snöröjning i planeringen för att inte bli sen till dina möten. Tänk också på att nysnö oftast är mer lätthanterlig än snö som fått ligga och töa/återfrysa så röj undan den så tidigt som möjligt.

Rätt utrustning

Besiktiga dina ytor vid val av utrustning och halkbekämpningsmaterial: salt kan ge frätskador på många material såsom stål, granit och betong. Även stålskyfflar kan ge repor varpå plastskär kan vara att föredra på känsliga ytor. För att undvika att repa din bil kan motorvärmare kopplad till en timer vara ett bra tips – inte minst för de som vill ha en varm och bekväm start på dagen.

Halkbekämpningsmedel

Medan salt ger snabb men kortvarigt effekt kan stenflis användas för ett mer långsiktigt skydd. Dock behöver flisen förr eller senare sopas upp. Var noga med storleken på flisen, för liten kornstorlek tappar effekt medan för grov kan göra ont att gå på. Ett tips är att hålla ett öga på den kommunala renhållningens hemsida – vid hårda vintrar erbjuds ofta gratis flis till allmänheten.

Underhåll

Ett stort problem för oss i snöröjningsbranschen är den påfrestningen på utrustningen: kombinationen av fukt, salt och minusgrader utmanar material såsom stål, plaster och aluminium. Se till att rengöra din utrustning när du är klar och förvara den skyddat så blir nästa arbetsinsats enklare och trevligare. En skyddad förvaring är minst lika viktig när det gäller halkbekämpningsmaterial då t.ex. fukt kan göra det obrukbart.

Jobba smart

Snöröjning kan vara ett tungt arbete; nysnö som är lätt som puder på morgonen kan bli tungt som lera på eftermiddagen. Tänk på att växla ställning ofta för en symmetrisk belastning, använd benen och inte ryggen när du skottar och underskatta inte den ackumulerade belastning – ta pauser med jämna mellanrum och känn efter/byt sida.

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker – gäller det till exempel takskottning och röjning av istappar så anlita ett proffs med specialiserad kunskap och utrustning. Under vinterhalvåret försvåras arbetet även av mörkret så använd god belysning och varselkläder/reflexer om du arbetar i närheten av trafik.

Ansvar

Utöver de fysiska riskerna som undermålig snöröjning medför kan det bli juridisk konsekvenser. I många villaområden ansvarar respektive fastighetsägare för vinterväghållningen av sin tomt och ”sin del” av trottoaren. Skaffa dig information om vad som gäller innan halkan är framme.

Samarbete

Bestäm gemensamt om var t.ex. snövallar kan läggas och inte. Gör gemensam upphandling av det arbete som är för stort för er själva att hantera och undersök om ni kan spara pengar och arbete genom en gemensam upphandling med närliggande samfälligheter eller dylikt.
Samordna ditt arbete med grannar om det går, inte bara för ett mer effektiv och säkert arbete utan även för att det är mycket trevligare.

Kontakta Snösvängen

OBS! Snösvängens.se:s tjänster är endast riktade mot företag; inte t.ex. bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter.

    ×