Experter på vinterunderhåll engelska

Vi tar ansvar för alla former av vinterunderhåll, så att företag kan fokusera på sin kärnverksamhet, oavsett väder och tidpunkt. Tack vare ett starkt nätverk av landets mest kompetenta snöröjare kan vi erbjuda de lösningar Er verksamhet behöver – vi bevakar era objekt och sätter in de insatser som behövs, när de behövs.

Snösvängen utför projektledning, riskanalys, bevakning, snöröjning, halkbekämpning, takskottning, isrivning och mycket mer. Arbetet kvalitetssäkras i alla led av våra arbetsledare med stöd av smart teknik och ger Dig som kund full insyn och kontroll under hela processen.

Vi finns i så väl i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som på mindre orter.
För mer information om hur du kommer igång, ring oss på 90 110, eller läs mer nedan.

FÖR BESTÄLLARE

Skydda din verksamhet

Är du förvaltare, verksamhets- eller fastighetsägare?

  • Proaktiv strategi för insatser
  • Flexibel kapacitet och service
  • Full kontroll på utfört arbete

FÖR ENTREPRENÖRER

Vill du bli vår nästa hjälte?

Är du entreprenör eller maskinägare?

  • Ekonomisk trygghet
  • Slipp administration
  • Gemenskap och stöd

Inblickar

Värdegrunder

Snösvängen strävar efter att vara en god samhällsaktör, som inte bara tar ansvar för sin egen verksamhet utan också för påverkan på människor, miljön och samhället i stort. Vi nöjer oss dock inte, utan söker aktivt efter möjligheter för en hållbar framtid.

Tel. 90 110

Du befinner dig på en av Snösvängen AB:s webbplatser.
Snösvängen AB är ett svenskt aktiebolag.
All rights reserved © Snösvängen.se

Följ oss på:

Kontakta Snösvängen

OBS! Snösvängens.se:s tjänster är endast riktade mot företag; inte t.ex. bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter.

    ×